Små partier i Norge

Norge har mange politiske partier, selv om bare de åtte største partiene har sikret seg stortingsplasser denne perioden.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) klarte å komme inn på Stortinget i 2013. De har bare én representant, men denne representanten gir dem muligheten til å delta i politiske debatter, der de blir sett og hørt. Miljøvern er viktig for partiet. De ønsker livskraftige lokalsamfunn og et rettferdig samfunn både lokalt og globalt.

Kystpartiet ble kjent da Steinar Bastesen ble valgt inn på Stortinget i 1997. Han ble valgt inn for Tverrpolitisk Folkevalgte, men brøt med dem i 1999, og startet Kystpartiet. Han ble gjenvalgt i 2001, men mistet Stortingsplassen i 2005, etter et internt opprør i partiet.

Pensjonistpartiet har ingen representanter på Stortinget, men har lokale representanter i kommunestyrer og fylkesting. Partiet Rødt sitter ikke på Stortinget. Partiet ble stiftet i 2007, og jobber for et samfunn der frihet, solidaritet, rettferdighet og hensyn til naturen settes i sentrum. Partiet er representert i tre fylkesting og 33 kommunestyrer.

Samefolkets Parti stiller først og fremst til valg ved sametingsvalget og fylkestingsvalget i Finnmark, men har også stilt lister til to stortingsvalg. Partiet er i dag representert i fylkestinget i Finnmark, og har ordføreren i Kautokeino.

Verdipolitisk Parti ble startet i 2009. Partiet bygger på etisk verdigrunnlag, menneskeverd, rettsstatens prinsipper og norsk kulturarv. De ønsker et rettferdig, redelig og verdig samfunn for alle. De legger spesielt vekt på å være talerør for svake grupper som sjelden blir hørt i samfunnet.

Samfunnsdemokratene er et av de nyeste partiene i Norge. De ble stiftet i 2011, og stilte til sitt første valg samme år. Partiets viktigste saker er å motvirke sentralisering og få en bedre fordeling av verdiskapningen i landet. Partiet kom inn i kommunestyret i Gloppen, der partiet ble etablert.

Partiet Demokratene ble startet i 2002. Partiet er representert i ett fylkesting, og i fem kommunestyrer (til sammen åtte representanter). Partiet ønsker å begrense innvandringen, og vil styrke kristendommens stilling i samfunnet.

Partiet De Kristne ble startet i 2011. De deltok i valget i 2011, men stilte bare liste i Bømlo kommune. Der fikk de 6,5 % av stemmene, og to representanter i kommunestyret. Dette er partiets eneste folkevalgte representanter. Partiet har størst oppslutning på Sørlandet og Vestlandet. De stilte til valg ved stortingsvalget i 2013, uten å komme inn.