Politiske beslutninger i Norge

De fleste politiske beslutninger i Norge tas i Stortinget. Det betyr at selv om en regjering ønsker å gjøre noe, må de først søke støtte i Stortinget.

stortingspresidenten

Stortinget

Dersom regjeringspartiet eller regjeringspartiene har rent flertall, får de lettere gjennomslag for sakene sine, men Norge har hatt mange samlingsregjeringer der det ikke er like lett å komme til enighet. Noen beslutninger krever også 2/3 flertall i Stortinget, og da hjelper det ikke om regjeringen bare har 51 % av mandatene. Kravet om avstemning i Stortinget gjør at ett parti alene sjelden kan foreta store endringer i landet.

Systemet med mange politiske partier regnes ofte som en stor fordel for Norge. På grunn av at det er så mange partier, blir ikke de politiske frontene like steile. Det er ikke to partier som står mot hverandre, det er også mange nyanser på midten og i utkantene. Dette gjør det lettere for velgernes stemmer å bli hørt, ettersom selv et lite parti kan ha stor makt når viktige saker skal avgjøres. Småpartiene kan komme i vippeposisjon, og kan dermed avgjøre store saker under avstemningene.

Fylkesnivå

Mange politiske beslutninger tas også på fylkesnivå, mens lokale saker avgjøres i kommunestyrene. Denne nærheten til politikken gjør det enda lettere for velgerne å bli hørt i lokale saker. Den politiske makten sitter nært folket, og folk kan påvirke politikerne. Det norske stortinget er også svært åpent. Alle kan komme inn og høre på debattene som foregår der. Folk kan også be politikerne ta opp sakene deres i Spørretimen.